تا کنون توضیحات و مقاله‌ها بخش اعظمی در اینتکس منتشر گردیده که هرکدام بها بخش اعظمی داشته و امداد اکثری در خرید اشخاص متعدد میباشد. در‌این نوشته‌ی علمی میخواهیم به محصولی مختلف خیس از دیگر متاع های طهران اینتکس بپردازیم، محصولی که مقاوم خیس، مقاوت خیس و کاربردی خیس از دیگر تولیدات میباشد که به طور گرد و در طرح تماما متنوعی ساخت و ساز گردیده‌است. در ظواهر این استخر با بقیه استخر های پیش ساخته تفاوت ندارد ولی یه خرده که وارد جزئیات گردید متوجه چگونگی فوق العاده آنان خواهید شد. در پی با ما یاور باشید تا اطلاعاتتان را درباره ی استخر های پیش ساخته فایبر گلاس پیشرفت دهید.

استخر پیش ساخته فایبرگلاس

در موقعیت کلی و هیبت و صورت کلی استخر تفاوتی در بین استخرهای پیش ساخته فریمی و محرمانه تولیدات فایبرگلاس نمی‌باشد، استخر های پیش ساخته فایبر گلاس مقاومت بیشتری دارا‌هستند و در طول بازه زمانی فرصت به کارگیری فرآیند کاهش چگونگی آن‌ها بسیار ناچیز است که به نوعی یک مزیت بسیار والا به‌حساب می‌آید. استخر های فایبرگلاس نیز دارنده محور هایی از محصول آلومینیوم میباشند و جهت نصب آن ها بایستی از فعالیت نصب شبیه استخر های پیش ساخته معمول که به دنبال به آن‌ها خوا‌هیم، نیاز میباشد ولی تفاوت کلی این استخر ها در کدام بخش میباشد؟ در واقعیت تبارک ترین تفاوت در میان استخر های پیش ساخته و فایبرگلاس در دیواره آنهاست، در حالی که در همه تولیدات ساخت‌و‌ساز گردیده به وسیله اینتکس تاکنون فقط از PVC ایجاد شده است استخر های فایبرگلاس باطن دیواره بدنه دارنده محل ها یا این که شیار هایی می‌باشند که بایستی به واسطه ردیف های فایبرگلاس جانور در بسته بندی لبریز خواهد شد، از ردیف های با این متاع درسری قایق های مارینز که برای استعمال در رودخانه و آهای غران میباشد نیز به کار گیری می‌گردد که خویش مدرک بر چگونگی بالای آنهاست. در دیواره ای با این ضخامت و چگونگی احتمال شکاف شدن به کمتر از 5 درصد طی 5 سال می برسد. در شرایطی که فردی که از استخر پیش ساخته اطلاعاتی نداشته باشد و شما نیز استخرتان را به روش ای متعدد نصب کرده باشید اصلا قابلیت تشخیص آن از طرف فرد مقابلتان نیست.

خرید استخر پیش ساخته فایبرگلاس

کاربرد این استخر ها میتواند بسیار عظیم و در عین درحال حاضر نیز از نظر فرد خرد باشد. با به کارگیری از اینگونه استخر مزیت های بخش اعظمی در مقایسه با استخر های معمول بازار دارید که در عین اکنون قادر است به معایبی نیز ختم خواهد شد و یااینکه معایبی پیش روی شماست که در واقعیت مزیتی بلندمرتبه به‌حساب می‌آید. از جمله به جهت چگونگی بالایی که استخر به هم پا بدنه فایبر گلاس آن دارااست، وزنی که بدون چاره به حمل آن می باشید به نحوه تماما محسوسی ارتقاء پیدا می نماید و شاید پاره ای موجب آزار شما گردد. ولی مزیت این وسعت و وزن زیاد چه می‌تواند باشد؟ بدون‌شک باکیفیت و مقاومت اختصاصی میتواند تعالی ترین مزیت استخر باشد که قیمت حمل آن را ارتقاء میدهد. کیفیتی که‌این فرآورده را درحد و اندازه های محصولاتی همانند استخر های بتنی می نماید.

برای نصب این استخر ما یحتاج میباشد فقط یک مرحله بیش تر از استخر های ساده طی فرمایید تا به یک استخر فوق العاده مفاوم دست یابید. در مرحله نخستین همه اقلام مو جود در بسته بندی را با احتیاط بی نقص بیرون نمایید. آن گاه محور های فلزی و بدنه را به یار ذیل انداز استخر پیش ساخته فایبرگلاس در محل نصب استخر قرار داده و بقیه نصیب ها را به نصیب دیگری منتقل نمائید تا سرعت ایفا شما‌را کاهش ندهد. آغاز تحت انداز را در محل نصب پهن کرده و اساس ها و قسمت زیرین استخر را راز مکان خویش قرار دهید، و آنها‌را در محل نصب به طور جورچین پچینید، بدنه پی او سی را به آن متصل نمائید که همچون استخر های پیش ساخته محصولتان فراهم گردد. در‌این نصیب باید یک مرحله مازاد را به نسبت استخر های پیش ساخته فریمی اینتکس جاری ساختن دهید. اساس های قسمت دوم را به گوشه های بدنه متصل نمائید، به‌دنبال قسمت فایبرگلاس جانور در بسته بندی را نیز یک به یک به طور کشویی در راز مکان خویش قرار دهید. آن‌گاه روزنه تخلیه هوا را بسته و پمپ تصفیه را نیز به بدنه سفت نمائید تا از هر سیرتکامل خروج هوا پرهیز خواهد شد و در پوش های مو جود را برای نگهداری زیبایی و استحکام استخر بر روی شالوده ها نصب فرمائید. در واپسین مرحله استخر را از آب مالامال فرمائید و پمپ تصفیه را برای مدتی پر‌نور نمایید تا آب باطن آن به جریان بیفتد. به جهت سستی و طول بلند استخر های پیش ساخته به واسطه نردبان از استخر استعمال فرمائید. از در پوش نیز می‌توانید تحت عنوان محافظی برای آلوده شدن استخر در دوران فرصت وقت گیر به کارگیری نمایید.