تشک بادی را می اقتدار از تازه ترین تشک های پباده سازی گردیده در بازار به شمار آورد که خصوصیت های منحصر آنان منجر گردیده است تا اکثری از اشخاص به‌دنبال تهیه و تنظیم و به کار گیری از تشک بادی باشند ، این محصول ها عمدتا دارنده پباده سازی های خاص و بسیار بهتر می‌باشند که موجب انعطاف پذیری بسیار عالی آن‌ها گردیده‌است . یک کدام از این پباده سازی های بی سابقه داشتن شیوه مواج در کلیه تشک های بادی موسسه ها والا میباشد که قادر است بستر های خواب راحتی را برای شما ساخت نماید تا بتوانید برای بازه زمانی زمان بر از تشک بادی به کارگیری کرده و بر روی آن دراز کشیده و بخوابید . این تولیدها خیر فقط برای خوابیدن های کوتاه ، بلکه برای خوابیدن های شبانه نیز مطلوب بوده و قادر است از آمدن فشار به اندام ها دوری نماید .

خصوصیات و مختصات تشک بادی بسیار زیاد میباشد ، اما برای اینکه خوب بتوانید تصمیم بگیرید ، در‌این قسمت به معایب تشک بادی خوا‌هیم پرداخت و شما‌را در مسئله خرید تشک بادی پند خوا‌هیم نمود . معایب تشک بادی معایب تشک های بادی و فواید تشک بادی اینتکس ، تشک های بادی یکی‌از لبریز فروش ترین و پر بازدید ترین تولید ها بادی ساخت و عرضه گردیده به وسیله مغازه اینتکس در کشور‌ایران بوده که مدام از کاربرد های متعددی برخوردار بوده میباشد. تشک های بادی گونه های مختلفی از دید بعد ها ، پباده سازی بدنه ، رنگ و نوع محصول بدنه دارا‌هستند که هریک موجب می‌شود تا برای جای های خاصی از این تشک ها به کار گیری نماییم. محصولاتی که شبیه تخت خواب های بادی ساخت و ساز گردیده اند ولی یکی مهم‌ترین تفاوت آن‌ها در طول کمتر نسبت به تخت خواب های بادی می‌باشند تا قابلیت به کارگیری ریلکس خیس به جهت داشتن وسعت و وزنی کمتر را به هر‌جا آیتم نظری بخصوص در مهاجرت ها آماده سازند.

برای اینکه به معایب تشک بادی بپردازیم نخست باید به مزیت های این نوع تشک ها نسبت به سبک های غیر بادی پرداخت تا داده ها ظریف و شایسته ترین نسبت به‌این نوع محصول ها بادی پیدا نمایید. مهم‌ترین مزیت هایی که تشک های بادی در خویش دارا هستند وسعت و وزن نادر بوده که علاوه بر حمل سهل و آسان موجب راه‌اندازی سریع و سوای دردسر نیز گردد. به جهت اینکه وسعت و وزن تشک ها نسبت به تخت خواب های بادی کمتر بوده از آن ها بیشتر در هجرت ها و بخصوص در خیمه های سفری به کارگیری میگردد. مزیت دیگر تشک های بادی در ارزش بسیار مطلوب آن ها نسبت به بخش اعظمی از تشک های غیر بادی میباشد.

اساسا نرخ‌گذاري روی این نوع تولیدات به نحوی بوده که قابلیت خرید تشک ها را شل خیس می نماید. مزیت دیگر تشک های بادی در کاربرد های آیتم به کار گیری آن ها بوده که بخش اعظمی از آنان قابلیت و امکان به کار گیری روی آب های آهسته و معدود عمق مانند استخر ها را مهیا می سازد. با وجود اینگونه مزیت هایی سبب ساز می گردد تا به کارگیری از تشک های بادی ارتقاء پیدا نماید.البته هر نوع فرآورده بادی مانند هر فرآورده دیگر دارنده معایبی بوده که برای بخش اعظمی از این قبیل تولید ها امری طبیعی می‌باشند . یک کدام از معایبی که تشک های بادی داشته در مقاومت بدنه در قبال اشیای تیز و حتی ساییدگی میباشد. همانظور که میدانید هر نوع جنس بادی ساخت‌و‌ساز گردیده به جهت داشتن ضخامت نادر بدنه به خواسته فعال‌سازی سهل خیس بیشتر در معرض زخم هایی مانند شکاف شدن می باشند که برای همگی محصول ها بادی امری طبیعی خواهد بود براین اساس بایستی از عکس العمل اشیای تیز به بدنه پرهیز کرد . یک کدام از دیگر از معایب تشک های بادی مقدار قدمت موثر آنهاست.

هر چقدر کیفیت یک تشک نادر بوده و به خیر از آن حفظ و به کارگیری درست نشود به طوق جدا قدمت موثر آن کاسته گردد و زخم های متعددی به تشک وارد شود تا قابلیت به کارگیری دوباره حتی امکان تعمیر از آن آماده نباشد. یکی معایبی که مستقیما در کیفیت تشک های بادی تاثیر نداشته نداشتن تضمین و گارانتی ردوبدل در کشور ایران میباشد. خیر صرفا تشک های بادی بلکه کلیه تولیدات بادی ابدا در کشور‌ایران تضمین ردوبدل ندارند و فقط به وسیله مغازه اینتکس جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 48 تا 72 ساعت مهلت آزمایش و تعمیر می‌شوند. کلیه این معایب دربین عیب هایی قرار می‌گیرند که به راحتی می اقتدار در اکثری از تولید ها ساخت گردیده و وارداتی به سرزمین یافت بدین ترتیب به طوری نیستند که سبب تاثیر منفی در خرید و به کارگیری از این نوع محصول ها بادی بگذارند.معایب تشک های بادی اکثرا در مواردی چشم می‌شوند که از آنان در فضای گشوده و مهاجرت ها به کارگیری میگردد.

معایب تشک بادی | اینتکس بلاگ

گرچه تشک های بادی بخصوصی برای سفر ها ساخت‌و‌ساز گردیده ولی با وجود اینکه بقیه تشک های بادی نیز قابلیت به کارگیری در هجرت ها را داشته ولی مقاومت و کیفیت بدنه آن‌ها اذن استعمال دایم بخصوص در فضای گشوده سفر ها را مهیا نمی سازد چون که بیشتر در معرض جراحت دیدن می باشند. عواملی مانند تابش شدید فروغ و روشنایی و گرمای آفتاب ، واکنش اشیای تیز طبیعی مانند سنگ و ... می‌توانند جراحت متعددی به‌این تولید ها وارد نمایند . به همین استدلال میباشد که تشک های بادی نسبت به نوع کاربری خویش در اشکال مختلفی ساخت و ساز گردیده اند که هر یک باید در محل منحصر به فرد پیشنهاد گردیده خویش گزینه به کار گیری قرار گیرد.

همانگونه که اشاره کردیم اصلی ترین آسیبی که قادر است به یک تشک بادی وارد خواهد شد واکنش هر سیرتکامل اشیای تیز به بدنه بوده که در شایسته ترین وضعیت موجب ترک شدن سطحی گردد. ولی برای این نوع جراحت دیدگی شیوه فعالیت بسیار خیر و خوبی وجود داشته و آن هم به کار گیری از بسته منحصربه‌فرد تعمیرات تولید ها بادی میباشد. این نوع بسته های منحصر به فرد تعمیرات خیر فقط برای تشک های بادی بلکه برای تعمیر همگی تولیدات بادی نیز قابل استعمال خواهد بود .آستانه تحمل وزن تشک بادی یک کدام از دیگر از معایبی که می قدرت درباره با تشک های بادی اشاره کرد ، داشتن یک آستانه تحمل وزن اشاره کرد ، چون این تولیدها کیفیت های مختلفی داشته و ساختاری بادی دارا‌هستند ، به همین انگیزه نیز می‌توانند تا یک وزن معلوم را تحمل کرده تا بتوانند به خیر عملکرد موردنیاز را داشته باشند . داشتن یک آستانه محدودیت وزنی در تشک بادی شاید برای عده ای غیر مطلوب باشد و آنان دوست نداشته باشند که تشکشان ، تا یک وزن را تحمل کرده و در شکل فشرده شدن بسیار زیاد در گیر زخم دیدگی خواهد شد . اما خوب میباشد که ناگفته نماند ، آستانه تحمل وزن تشک بادی استاندارد بوده و به خیر و خوبی می‌تواند وزن یک شخص را تحمل نماید . تشک های بادی روی هم رفته به دو تیم بندی تشک بادی یک نفره و تشک بادی دو نفره تقسیم میگردند که هر کدام از آنها با اعتنا به بعدها و جنسی که دارا هستند ، میتوانند وزن های مختلفی را تحمل نمایند . عمدتا با تحلیل های انجام یافته نسبت به آستانه تحمل وزن تشک بادی اورجینال و اساسی از مارک های بزرگی زیرا اینتکس و بست او ، مشخص و معلوم گردیده‌است که سبک های یک نفره تشک بادی می‌توانند تا وزن های بالا را نزدیک به 150 کیلوگرم تحمل نمایند . با دقت به‌این عدد ،

عیب های تشک بادی اینتکس | اینتکس بلاگ

شاید بتوان اظهار‌کرد که بیشتر از 98 درصد اشخاص می‌توانند از تشک بادی یک نفره مخاطب و آن دو درصد نیز کسانی می باشند که دارنده وزنی بیش تر از 150 کیلوگرم هستند ، از این رو شاید خیلی از خریداران این زمینه را یک نقص‌ و یا این که عیب نداشته و آن را به اکانت معایب تشک بادی نگذارند و از این محصول ها لبریز فروش به کارگیری نمایند .همینطور با آزمایش های دیگر انجام یافته و چک های انجام یافته می اقتدار بیان کرد که آستانه تحمل وزن تشک های بادی دو نفره نیز چیزی مابین 250 کیلوگرم تا 300 کیلوگرم میباشد که یک تحمل وزن ایده آل خواهد بود و نمی قدرت آن را به اکانت معایب تشک بادی گذاشت . انگیزه اینکه تشک های بادی دو نفره وزن بیشتری را از تشک بادی یک نفره تحمل می نمایند نیز به طور کامل معین بوده و آن هم ، بعد ها بزرگتر تشک بادی و ولی ضخامت لایه های مصرف شده در ساخت و ساز میباشد .
بدین ترتیب شرکتهای برای ساخت‌و‌ساز تشک بادی خویش این مفاد اساسی را در لحاظ میگیرند و بر این پایه ممکن میباشد از لایه های نازک یا این که قطور تری به کارگیری نمایند ، البته آن چیزی که بسیار لبریز اهمیت میباشد ، این میباشد که همگی تولید ها بعداز ساخت آزمایش و تحلیل می‌شوند و اینچنین میباشد که به ایجاد انبوه می رسند ، از این رو میتوانید با اعتقاد خیال و خاطر خرید های خویش را ایفا دهید و تولید ها را خریداری فرمایید . مال بدنه تشک بادی محصول بدنه تشک بادی در واقع به عبارتی نقاط ضعف و قوت تشک های بادی میباشد که یک خصوصی از خصوصیت های آن سبب ساز باکیفیت تشک بادی گردیده است و دیگر مختصات آن موجب ضعف تشک بادی گردیده است ، البته دقت داشته باشید که میتوانید با مراقبت درست از تشک بادی از بخش اعظمی از معایب تشک بادی دیده پوشی نمائید که به دنبال همین قسمت به نظارت آن خوا‌هیم پرداخت . در ارزیابی های صورت گرفته در تولیدها مارک های بلندمرتبه عالم ، معلوم میباشد که بیشترین درصد تشک های بادی از جنسی به اسم وینیل که اسم دیگر آن pvc است ، درست شده میباشد . شاید برای او‌لین توشه میباشد که اسم این مال را می شنوید ، البته پی او سی ها در سبک های متفاوت در بازار عرضه گردیده اند که از پی او سی های لاستیکی با انعطاف پذیری بالا ، برای تشکیل داد تشک بادی مصرف شده میباشد . پی او سی را می اقتدار نوعی پلاستیک دانست ، البته تفاوتی با آنها داراست که آن هم این میباشد که برای تشکیل داد پی او سی از مواد اول غیر شیمایی و طبیعی به کارگیری می‌گردد ، از این رو برای سالم بشر هیچ خطری نداشته و می تواند برای ایجاد کرد محصولاتی همانند تشک بادی و یا این که تخت بادی بسیار اثر گذار باشد . انگیزه آن را نیز اشاره کردیم که مواد سمی در لایه های پی او سی نیست . موسسات فعال در مورد تولیدها تولید ها بادی ، بدین نکته اعتنا داشته و با اعتنا به اینکه ممکن میباشد تن با این محصول ها تماس پیدا نماید ، در صورتیکه جنسی نامناسب استعمال شود ، قادر است گونه های آلرژی های پوستی را ساخت نماید . برای ایجاد کرد تشک های بادی نیز ممکن میباشد از پی او سی های کلفت و نازک استعمال شود و همانگونه که در قسمت پیشین اشاره نمودیم ، تشک های بادی یک نفره نسبت به سبک های دو نفره از لایه های نازک تری درست شده اند ، همینطور ساختار سبک ها بر پایه ی ابعادی که دارا‌هستند ، ممکن میباشد متعدد باشد . به صورت نمونه ، در تشکیل داد تشک بادی از لایه های زیرین و داخلی به کار گیری می‌شود که از حیث ظاهری قابل رویت نیستند ؛ البته موسسه ها خالق از لایه های ضخیمی نیز در قسمت های داخلی استعمال می نمایند تا جنس استحکام بیشتری داشته باشد .

عیب های تشک بادی | اینتکس بلاگدر‌حالتی که به کار گیری از این لایه ها نباشد ، عملا تشک بادی به مانند یک باد کنک خواهد ماند که ساختاری توخالی داراست ، به همین ادله نیز به آسانی مصدوم و می‌تواند شکاف گردیده و یا این که بر اثر فشار و ضربه بترکد . البته در واقع اینطور نبوده و خالق های این تولیدها با پباده سازی های خلاقانه ، قسمت های داخلی تشک را به طور مشبک و یا این که موازی و با پباده سازی های متعدد از شرایط توخالی بودن بیرون کرده اند تا اینچنین فرآورده لرزشی نداشته باشد و بتواند به نیکی خواص فنری از خویش آرم داده و در قبال ضربه و فشار مقاوم باشد . از عارضه ها مهم که سبب شد‌ه‌است تا تشک بادی بتواند وزن بالا را تحمل نماید نیز فرآورده بسیار بهتر بدنه و پباده سازی داخلی تشک بادی است . شایسته ترین رویکرد برای دیده پوشی از معایب تشک بادی نیز همان طور که اشاره کردیم ، حفظ درست و به کار گیری صحیح از فرآورده میباشد . دقت داشته باشید که هر شی نوک تیزی قادر است به بدنه جراحت بزند ، همینطور دقت داشته باشید که سطح ها زبر همانند دیوار یا این که زمین های سنگی ؛ خاکی و ... قادر است زبر باشند که در شکل ساییده شدن بدنه تشک بادی به آن‌ها جراحت به تشک وارد شود . بدین ترتیب با پرهیز از این حادثه میتوانید از بروز نقص‌ خودداری فرمائید .از دیگر سفارش ها می شود به این زمینه اشاره نمود که در شرایطی که از تشک بادی خویش بر روی فرش یا این که موکت به کار گیری نمی‌کنید ، به طبع از از یک زیرانداز برای اینکار به کارگیری فرمایید تا قسمت کف تشک بادی شکاف نشود . گهگاه ممکن میباشد شی ها ریزی بر روی زمین وجود داشته باشد که در شکل اهمیت ندادن بدین قضیه ، می‌تواند موجب زخمی شدن بدنه تشک بادی گردد که‌این واقعه می‌تواند باعث به رخنه‌ شدن و در فیض خروج باشد خواهد شد ، از این رو حتی با به کار گیری از یک زیرانداز پارچه ای ساده میتوانید از بروز اختلال خودداری نمائید . نکته بعدی این میباشد که شما می بایست با در حیث داشتن ، آستانه تحمل وزن فرآورده ، از آن به کار گیری نمایید ، بدین نکته اعتنا داشته باشید که هر تشک بادی نسبت به مارک تولیدی ، ضخامت بدنه ، نوع پباده سازی و ساختار تولیدات می‌تواند تحمل وزن متفاوتی داشته باشد که پیشنهاد ما در خرید این تولیدها از دکان اینتکس این میباشد که قطعا به تحمل وزن توجه داشته باشید ، چون مغازه اینتکس این نکته را در نصیب ویژگی ها مال درج می نماید که میتوانید مبنی بر آن خرید های خویش را ایفا دهید . روش تعمیرات تشک بادی و ولی غیروابسته از معایب تشک بادی که کلاً به آن‌ها اشاره نمودیم ، درین نصیب قصد داریم تا به تعمیرات تشک بادی بعد از زخم دیدن بپردازیم و شمارا دراین مورد پند کنیم تا در شکل بروز خلل بتوانید آن را با تعمیرات درست برطرف ساخته و بتوانید مجدد از تشک بادی خویش به کار گیری فرمایید . در او‌لین مرحله نیاز میباشد تا به‌این نکته دقت داشته باشید که حجم زخم دیدگی تشک بادی چقدر میباشد ، دقت داشته باشید که هر جراحت دیدگی قابل تعمیر نبوده و بیشتر جراحت هایی قابل تعمیر میباشد که درتوان شکاف شدن باشد و یا این که پاره‌گی آنها جزئی بوده و بتوان آن را تعمیر کرداز مثال جراحت هایی که قابل تعمیر وجود ندارد می شود به ذوب شدن بدنه تشک بادی براثر حرارت حریق و یا این که ظروف داغ فلزی اشاره نمود که منجر برجستگی در بدنه می‌شود که غیر قابل تعمیر میباشد . از سوی دیگر تشک های بادی که پاره‌گی آنها از قسمت پرسینگ و یا این که قسمت های دیگر البته با حجم زیاد است نیز نمی توایند مال را تعمیر کرده و ازآن به کار گیری نمایید . برای تعمیرات محصول ها بادی ، موسسات مطرح و بلندمرتبه دراین مورد همانند کمپانی اینتکس وبست او ، برچسب های تعمیراتی را با تیتر بسته تعمیرات پباده سازی و به بازار عرضه نموده است که درین بسته ها ، پاره ای لیبل یا این که به عبارتی چسب تعمیرات و یکی چسب مایع منحصربه‌فرد قرار داده گردیده است که می‌توانید با به کار گیری از این دو مداد جنسی که در بسته تعمیرات وجود دارااست ، جنس خویش را تعمیر کرده و مجددا از آن استعمال فرمائید . برچسب هایی که در بسته تعمیرات قرار داده گردیده‌است ، از لحاظ ظاهری و جنسی در واقع به عبارتی پی او سی است که به نیکی می‌تواند با استعمال از چسب منحصر به فرد به بدنه تشک بادی چسبیده و به نیکی نصیب مجروح را پوشش دهد تا به این ترتیب باد از آن قسمت بیرون نشده و بتوانید از جنس مجدد استعمال نمائید . هر چه شیوه تعمیر شما عالی باشد ، در فیض تشک بادی بعداز تعمیر ، مشکلی برایش به وجود نخواهد آمد و می‌توانید مجدد از مال به کارگیری فرمائید . بنابراین پیشنهاد ما به شما عزیزان این میباشد که با کسب تجربه عالی بتوانید جنس را تعمیر فرمایید .
گهگاه ممکن میباشد قسمت رخنه‌ گردیده بدنه را نتوانید به راحتی پیدا نمایید و شکاف تولید گردیده بسیار ریز میباشد . بنابراین باید به نصیب هایی که مشکوک می باشید ، کف صابون خانگی بزنید و بعد از اینکه کالا به طور نصفه باد میباشد ، آن را پایین فشار قرار دهید تا ببینید آنجایی که کف صابون خانگی زده اید ، آیا تشکیل حباب می‌دهد یا این که نه ، همینطور شما می‌توانید از یک لگن یا این که تشت آب استعمال کرده و بدنه متاع را وارد آب کرده و آن را فشار دهید تا با تولید حباب از بدنه تشک بادی ، متوجه نصیب مجروح گردید . اعتنا داشته باشید که آب هیچگونه صدمه ای به بدنه تشک بادی وارد نخواهد کرد ، چون این تولید ها اکثر زمان ها از مال پی او سی درست شده اند که پی او سی نیز ضد آب میباشد . البته اعتنا داشته باشید که برای تعمیرات خوب و سود گیری خوب از پنچرگیری ، قطعا قسمت مجروح را کم آب کرده و آن را تعمیر نمائید . نکته بعدی درباره با تعمیرات تشک بادی این میباشد که خوب میباشد برچسب را به طور سکه ای و گرد برش دهید ، انگیزه آن نیز این میباشد که هیچ کناره ای در برچسب وجود نداشته باشد تا بعد از تعمیر به جایی گیر نکند . بدین ترتیب خوب میباشد که به نحوی برچسب تعمیرات را برش دهید که هیچ کناره ای بر روی برچسب وجود نداشته باشد . نکته بعدی نیز این میباشد که قطعا مقدار چسب را به اندازه در حیث بگیرید ، از جمله ، اضافه ریختن چسب میتواند بعداز تعمیر ، برجستگی بر روی بدنه ساخت نماید که‌این برجستگی قادر است بعدا در واکنش با جایی کنده خواهد شد و پنچرگیری شما زخم ببیند ، از سوی دیگر هنگامی معیار چسب بسیار معدود باشد همینطور ، تعمیرات به خیر شکل نگرفته و می‌تواند باعث به جراحت دیدگی خواهد شد

به این ترتیب چسب در صورتیکه به اندازه ریخته گردد ، تعمیرات به صدق ایفا گردد . بعداز این روند نیاز میباشد تا محل تعمیر گردیده را به دوران 24 ساعت پایین فشار قرار دهید که برای اینکار میتوانید از یک وزنه یا این که یک تکه سنگ استعمال فرمائید .سرویس ها بعداز فروش تشک بادی یک خط مش بی آلایش خیس و بی دردسری نیز برای تعمیرات تشک بادی وجود دارااست که آن هم برخورداری از سرویس ها بعد از فروش ، دکان طهران اینتکس میباشد که میتوانید به شایسته ترین صورت فرآورده خویش را با سپردن به دکان ، بعد از تعمیر تحویل بگیرید . مغازه اینتکس زبده کاری بسیار خیر و خوبی که دارااست میتواند به شایسته ترین صورت تعمیرات کالا بادی شما‌را جاری ساختن داده و آن را به شما تحویل بدهد . برای کسب داده ها بی نقص از این سرویس ها میتوانید با شماره تلفن های مغازه طهران اینتکس تماس نتایج نمایید و سوال ها خویش را بیان نمائید . همینطور برای خرید های غیر حضوری خویش نیز میتوانید به طور تلفنی تصویب توصیه فرمایید .